Nov 14, 2014

CONFERENCE "MIND THE GAP" ABOUT YOUTH EMPLOYMENT ISSUES

IN ISTANBUL, TURKEY, 2-6.11.2014

Joonmeedia's team was doing a graphic facilitation at the conference "Mind the Gap!". The event was about connecting youth work and the employment-related sector by valuing and developing mutual understanding of skills and competences.

The conference was brought alive by the Turkish National Agency for the Erasmus+ programme in close cooperation with the German, Italian and Slovenian Erasmus + Youth in Action Agencies, the UK Erasmus+ NA and the South East European SALTO Resource Centre and the Training & Cooperation SALTO Resource Centre.


Sep 26, 2014

GRAPHIC FACILITATION AT ACES ACADEMY

IN SENEC, SLOVAKIA, 1-4-04.2014

This time Joonmeedia team worked together with all the wonderful people who are involved in aces - Academy of Central European Schools. The big gathering took place at Senec in Slovakia. There were more than 200 students and teachers from 15 different countries and still some more people from education area. What was really special is that we had a team of graphic recorders in Slovakia - Siiri Taimla, Vanda Kovács, Torben Grocholl, Juhan Teppart and Tanel Rannala who documented it all.


Jan 10, 2014

VISUALISEERIMINE MÕTTEKOJAS HUVITAV KOOL

TALLINNA ÜLIKOOLI BALTI FILMI- JA MEEDIAKOOLIS, 3.01

Joonmeedia visuaalne kokkuvõte algatuse Huvitav Kool mõttekojast. Mõttekoja sihiks oli jõuda koosmeeleni selles, mis iseloomustab huvitavat kooli ning jõuda üheskoos huvitava kooli eesmärgi määratlemiseni. 
Tegemist on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud algatusega.


Nov 16, 2013

TRAINING COURSE "GRAPHIC FACILITATION AS A TOOL FOR LEARNING" AND 8TH INTERNATIONAL TOOL FAIR

IN DELPHI, GREECE, 1-9.11

Joonmeedia team, Siiri and Tanel, participated in 8th international Tool Fair at Delphi, Greece. Before the actual Tool Fair we organized a training course "Graphic facilitation as a tool for learning" together with Mark E. Taylor and Buzz Bury. During the Tool Fair the participants of graphic facilitation training practiced the skills and knowledge they got from the training course. Siiri also joined the participants to draw graphic snapshots in the Tool Fair. All the photos are made by Tanel.


Oct 17, 2013

WE DON'T NEED NO EDUCATION! OR DO WE?

IN TALLINN, 14-16.10

International seminar for trainers, teachers, curricula responsibles, training organizers etc working in the academic and non-formal education in youth field.


Apr 10, 2013

SÜNDMUSE VISUAALNE KOKKUVÕTE: LAK-õppe päev 2013 -- Lõimitud aine- ja keeleõpe – Kellele? Miks? Kuidas?

Grand Conference & Spa hotels, 10.04

Sihtgrupp: üliõpilased, õpetajad, õppejõud, haridusasutuste juhid, haridusametnikud, keelekümblusprogrammi partnerid, LAK-õppe võrgustiku liikmed, lapsevanemad jt.


Nov 27, 2012

SÜNDMUSE VISUAALNE KOKKUVÕTE & TÖÖTUBA: visualiseerimisvahendid õppetöös

Peutäis näha on enam kui sületäis kuulda.

Tallinna Ülikoolis, 27.11
Programmi Primus koolitus
Õppejõudude koolitus: Visualiseerimisvahendid õppetöös
Koolitaja: Arno BaltinNov 3, 2012

PEER EDUCATION PROGRAMME "LEARNING TO PAY IT FORWARD"

Oru hotellis Tallinnas, 29.10-3.11

Joonmeedia dokumenteeris ja viis läbi töötoa rahvusvahelises koolitusprogrammis "Learning to pay it forward". Koolitusprogrammi eesmärgiks on uurida ja edendada peer education'il põhinevat lähenemist noortevaldkonnas. Antud programmis toetatakse noorte kujunemist noorte projektinõustajateks, käsitledes ja toetades seejuures noortelt noortele lähenemist. Koolitusprogramm ise koosneb kolmest etapist - esimene koolitus Eestis, praktikaperiood oma koduriigis ja analüüsikohtumine Rootsis. Koolitusprogrammi korraldab Euroopa Noored Eesti büroo.


Oct 26, 2012

SEMINARI VISUALISEERIMINE: Radikaalne kuulamine (Kiasma, Helsingi, Soome, 2012)

KIASMAS HELSINGIS, 25.–26.10

Toimus Metanoia Instituudi korraldatud seminar Kiasma tänapäevakunsti muuseumis. Joonistasime soome keeles toimunud sündmuse käiku. Kuna me keelt ei oska, siis oli põnevaks väljakutseks kujutada seda, mida nägime-kuulsime ja tajusime. Alljärgnevalt videokokkuvõte tulemustest ja sündmusest:

Aug 1, 2012

SÜNDMUS: Joonmeedia Tallinna 4. Joonistustriennaali toimkonnas

TALLINNAS JA VIINISTUL, 1.08–25.09

Joonmeedia veedab suve toetades neljandat korda toimuva joonistusfestivali – Tallinna 4. Joonistustriennaal: DIALOOG – toimimist, aidates keerukaid protsesse lihtsamaks muuta ja tööle panna. 2012. aasta augustis ja septembris leiavad selle raames aset joonistuste näitused Tallinnas ja Viinistul ning 24. augustil toimub Kunstihoones seminar.
Tanel haldab joonistustriennaal.blogspot.com ja facebook.com/Joonistustriennaal ametlikke veebikanaleid ning Siiril (vt ka: www.siiritaimla.com) on Joonistustriennaali raames isiknäitus "Töö ja pere" 1Galeriis 16. augustist kuni 9. septembrini.


Joonistustriennaali märguvideo:
Uuri ka JOONISTUSTRIENNAALI sündmuste kava...

Jul 21, 2012

KONVERENTS: Latserikkus – kas tõeline rikkus

Dorpat konverentsikeskuses Tartus, 20–21.07

Kahe konverentsipäeva jooksul püüdsime joonistuspõhiselt käsitleda küsimusi: mida tähendab lasterikkus kaasaja Eesti ja Euroopa ühiskonnas?; kuidas elavad lasterikkad pered?; millised on nende perede rõõmud ja mured?; millised on riiklikud arengud laste ja perede toetamisel Eestis?; milline on lasterikaste perede roll Eesti inimarengus?

Sõna võtsid teiste seas sotsiaalteadlane Marju Lauristin, ÜRO Lapse Õiguste komitee liige Maria Herzcog, majandusteadlane Andres Arrak, poliitikauuringute keskuse PRAXIS töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik Pirjo Turk ning noorukid Eestist ja Lätist.

„Konverentsi eesmärk on eelkõige avardada teadmisi ja arutleda lasterikaste perede heaolu üle kogu Euroopas, kuid peatume lähemalt ka Eesti sotsiaalpoliitilisel olukorral. Lisaks soovime edendada lasterikaste perede ja peredes kasvavate laste võrdseid võimalusi ühiskonnas osalemiseks, mis meie hinnangul praegusel hetkel ei ole tasakaalus,“ ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.


VIDEO KONVERENTSIL JOONISTATUST-TEHTUST:

May 10, 2012

TÖÖTUBA: VISUAALNE MÕTLEMINE JA PRAKTIKA: KUIDAS JOONISTADA MÕJUS PILT

Eesti Kunstiakadeemias, 10.05
koostöös Kairi Birkiga

Korraldasime töötoa visuaalsest mõtlemisest ja praktikast. Vaatasime meetodit tutvustavat video, joonistasime läbi peamised objektid ideede visualiseerimiseks ning proovisime loovustehnika meetodit.

Apr 27, 2012

SEMINAR: Uusimmigrantide hariduse toetamine

Pärnus Strand hotellis, 27.04

Uusimmigrantide hariduse toetamise teemalisel seminaril kohtusid Tartu ja Tallinna ülikooli koolitusgrupid, kus oli kokku umbes 50 õpetajat erinevatest Eesti koolidest.


Joonmeedia andis 'Visuaalne mõtlemine' teemalise loengu ja joonistas keerukat infot lihtsamini arusaadavamaks.

Koolituse teemavaldkonnaga saab põhjalikumalt tutvuda www.teretere.eu


VIDEO-SALVESTUS SEMINARIL JOONISTATUST:

Apr 11, 2012

Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu mõttearenduspäevad

Tallinna Rahvaülikoolis, 10-11.04


Esimesel päeval toimus ajurünnak, et arutada kes ja mis on Eesti Asenduskodu Töötajate Liit ning millises suunas see liikuma peaks. Teisel päeval arutleti lastekodust ja kasuperest ellu astuvat noort toetava tugiisiku rollide üle ja tulemuse mõõtmiseks võimalike mõõdikute väljatöötamise üle.Apr 5, 2012

KOOLITUS: Vabatahtliku koostöö võimalustest

Sagadi mõisas, 4-5.04
Eesti Suuhügienistide Liidu ja Eesti Hambaarstide Liidu terviseedendusliku projekti "Laste Hammaste tervis" koostöövõrgustiku koolitus

Kokku said erineva valdkonna inimesed üle Eesti, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku terviseedendamisega. Kokkusaamine toimus projekti laste hammaste tervis raames. Kahepäevase koolituse eesmärk oli aidata käivitada koostöövõrgustiku käivitamist. Kui esimesel päeval tegeleti mõistete sõnastamisega nagu koostöövõrgustik, missioon, motivatsioon, eesmärk, siis teise päeva lõpuks jõuti konkreetsete tegevuskavadeni.


Mar 14, 2012

Joonmeedia "MEELEAVALDUS" galeriis TANK 14.03-4.04

Vabaduse väljakul, 14.03
näituse avamine
kõndiv galerii kollased korgid õlgadel


Nüüd, mil paljude otsustajate poolt tüütuks peetavad õpetajad on tasasemaks lülitatud, jätkavad Joonmeedia kunstnikud-õpetajad (Siiri Taimla ja Tanel Rannala) meelte avaldustega. Küsime, kas õppetööks suudetakse joonistada parim võimalik palk (nägemus soovitud olukorrast tulevikus) hoolimata poliitilise tahte killustatusest. Või on vaja valitsusse tegelasi, kelle maailmavaadet ja asjadest arusaamist valgustavad kultuurilised tõukejõud, omakasupüüdmatus ja geneetilised kalduvused?


Galerii TANK on eriline selle poolest, et on ehitatud jope sisse. Jope kannab endas kümmet kunstikapslit, korki, mille sees moodustub taieste eksponeerimispind. Sellise ülimalt mobiilse galerii funktsioon on tuua kunst inimeste juurde, avalikku ruumi. Uuri lähemalt galerii TANK koduleheküljelt – kus neid kohata võib.


Toetajad: templitehas.ee, Ott Pilipenko, Marit Mihklepp

20mm diameeteriga kõrgtrüki templid