Jul 21, 2012

KONVERENTS: Latserikkus – kas tõeline rikkus

Dorpat konverentsikeskuses Tartus, 20–21.07

Kahe konverentsipäeva jooksul püüdsime joonistuspõhiselt käsitleda küsimusi: mida tähendab lasterikkus kaasaja Eesti ja Euroopa ühiskonnas?; kuidas elavad lasterikkad pered?; millised on nende perede rõõmud ja mured?; millised on riiklikud arengud laste ja perede toetamisel Eestis?; milline on lasterikaste perede roll Eesti inimarengus?

Sõna võtsid teiste seas sotsiaalteadlane Marju Lauristin, ÜRO Lapse Õiguste komitee liige Maria Herzcog, majandusteadlane Andres Arrak, poliitikauuringute keskuse PRAXIS töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik Pirjo Turk ning noorukid Eestist ja Lätist.

„Konverentsi eesmärk on eelkõige avardada teadmisi ja arutleda lasterikaste perede heaolu üle kogu Euroopas, kuid peatume lähemalt ka Eesti sotsiaalpoliitilisel olukorral. Lisaks soovime edendada lasterikaste perede ja peredes kasvavate laste võrdseid võimalusi ühiskonnas osalemiseks, mis meie hinnangul praegusel hetkel ei ole tasakaalus,“ ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.


VIDEO KONVERENTSIL JOONISTATUST-TEHTUST:

FOTOD KONVERENTSIL JOONISTATUST-TEHTUST PDFina: