Dec 8, 2009

TEEKOND UUDE DEMOKRAATIASSE

7.-8.detsember toimus konverents, mis joonistas välja demokraatia hetkeolukorra ja arengusuunad. Konverents oli peamiselt suunatud ministeeriumitele, et arenedada läbipaistvamat ja osalevamat ühiskonda. Põhiettekanded tegid professor Carolyn Lukensmeyer organisatsioonist America Speaks (USA) ja Edward Andersson organisatsioonist Involve (UK). Kodanikuhariduse ühiskondlikust mõjust rääkist professor Marju Lauristin. Konverentsi korraldas Riigikantselei.