Dec 17, 2011

Dec 9, 2011

Milliseid kaasamis- ja juhtimis[lugusid] vajame täna? Kuidas visuaalselt edasi anda mõtteid, ideid, ühist tarkust?

Ütleme, et inimesed mäletavad asju [joonistustena]. [Joonistus] loob ruumi. [Joonistus] kannab endast tähendust, tarkust, esitab küsimusi ja julgustab neile vastuseid otsima. Milliseid kaasamis- ja juhtimis[joonistusi] kanname endas meie? Kas need [joonistused] aitavad meid edasi? Või peame endalt julgelt küsima, millistest [joonistustest] on aeg lahti lasta? Milliseid kaasamis- ja juhtimis[joonistusi] vajame täna?

7.-8. detsembril 2011 toimus Ülemiste hotellis kaasava juhtimise koolitus:

mõjusad kaasamis- ja juhtimislood!

+ täname kõiki ennast kaasanud joonistajaid!

Dec 5, 2011

Kultuur ühendab?!

Toimus "Kultuur ühendab?!" rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverents, mida korraldas Eesti Puuetega Inimeste Koda.
5. detsembril 2011 Tallinnas, Sadama 11A