Oct 19, 2010

NOORTEVALDKONNA TÖÖHÕIVESEMINAR
I. päev


Tallinnas, Clariton Hotell Euroopas toimus 19. ja 20. oktoobril seminar, Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" ressurssidest.

JOONMEEDIA uurib noorte tööotsijate praktiliseks ja lahenduspõhiseks toetamiseks korraldatud seminar-koolituselt informatsiooni- ja ideekilde, et mõista, mis ja kuidas toimub vastava valdkonna inimeste peades. Seda ikka läbi pildi ja teksti kombineerimise, et pigem näidata-visualiseerida kui rääkida. Ürituse fookusküsimuse sõnastas peakorraldaja, Ülly Enn, Euroopa Noored Eesti büroost, SA Archimedesest, nii : Mida saab noorsotöötaja ära teha?

Päeva alustasid jääd sulatavad ja küsimusi loovad küsimused: (1) Milline on "tüüpiline noor"? ja (2) Milline on "ideaalne töökaaslane"? Välja toodud tunnuseid sai seinal võrrelda teiste osalejate hetkeotsustega.

Edasi räägiti tööhõivest, -puudusest, -vahenditest, kitsaskohtadest, võimalustest, koostööst, kogemustest, jagati inspireerivaid praktikaid meilt ja mujalt. Esitleti ka video-cv praktikaid ja plusse, milline materjal rikastab kindlasti Eesti Rahvamuuseumi kogusid tänapäeva kirjeldustega läbi noorte eneseesitlusviiside.
Üritus lõppes kokkuvõttega ja uue tööõigusmängu testimisega valdkonna ekspertidelt tagasiside ja parendusettepanekute saamise eesmärgil.


Esimese päeva joonistustest video-kokkuvõte:II. päev

Teise päeva video-kokkuvõte:
Oct 8, 2010

TOIMUS KONVERENTS "ERINEVUS RIKASTAB"

8. ja 9.oktoobril toimus Swissotelis rahvusvaheline konverents võrdse kohtlemise teemal Eesti Vabariigis ja mujal. Ürituse eestvedaja oli Tallinna Tehnikaülikooli inimõiguste keskus. Joonmeedia vaatleja-kunstnike ridades osalesid ka Jaanus Samma ja Minna Hint.