Oct 19, 2010

NOORTEVALDKONNA TÖÖHÕIVESEMINAR
I. päev


Tallinnas, Clariton Hotell Euroopas toimus 19. ja 20. oktoobril seminar, Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" ressurssidest.

JOONMEEDIA uurib noorte tööotsijate praktiliseks ja lahenduspõhiseks toetamiseks korraldatud seminar-koolituselt informatsiooni- ja ideekilde, et mõista, mis ja kuidas toimub vastava valdkonna inimeste peades. Seda ikka läbi pildi ja teksti kombineerimise, et pigem näidata-visualiseerida kui rääkida. Ürituse fookusküsimuse sõnastas peakorraldaja, Ülly Enn, Euroopa Noored Eesti büroost, SA Archimedesest, nii : Mida saab noorsotöötaja ära teha?

Päeva alustasid jääd sulatavad ja küsimusi loovad küsimused: (1) Milline on "tüüpiline noor"? ja (2) Milline on "ideaalne töökaaslane"? Välja toodud tunnuseid sai seinal võrrelda teiste osalejate hetkeotsustega.

Edasi räägiti tööhõivest, -puudusest, -vahenditest, kitsaskohtadest, võimalustest, koostööst, kogemustest, jagati inspireerivaid praktikaid meilt ja mujalt. Esitleti ka video-cv praktikaid ja plusse, milline materjal rikastab kindlasti Eesti Rahvamuuseumi kogusid tänapäeva kirjeldustega läbi noorte eneseesitlusviiside.
Üritus lõppes kokkuvõttega ja uue tööõigusmängu testimisega valdkonna ekspertidelt tagasiside ja parendusettepanekute saamise eesmärgil.


Esimese päeva joonistustest video-kokkuvõte:II. päev

Teise päeva video-kokkuvõte:
Oct 8, 2010

TOIMUS KONVERENTS "ERINEVUS RIKASTAB"

8. ja 9.oktoobril toimus Swissotelis rahvusvaheline konverents võrdse kohtlemise teemal Eesti Vabariigis ja mujal. Ürituse eestvedaja oli Tallinna Tehnikaülikooli inimõiguste keskus. Joonmeedia vaatleja-kunstnike ridades osalesid ka Jaanus Samma ja Minna Hint.

Sep 5, 2010

COMMUNITY TOOLS AITAB NAABRILE ÖELDA TERE


Joonmeedia alustas uut kooliaastat Uue Maailma tänavafestivalil ühise laua taga Community Toolsi tegijatega. Community Toolsi näol on valmis saadud ühe sõbraliku veebipõhise tööriistaga, mille abil saab inimesed internetist välja tuua interneti abiga. Tundub äge! Asi on veel arengujärgus ning jõudvat lihtsa kasutamiseni septembri lõpuks. Seni proovivad selle töökindlust Uue Maailma elanikud. Vestluse käigus selgus, et tööriistast võiksid kasu saada näiteks ka Lasnamäe kortermajade elanikud. Oleneb, millist kasu üksteiselt oodatakse ning mida täpselt jagada tahetakse. Kõigepealt on vaja vastaval MTÜ-l või seltsil ennast Community Toolsi tarkvara kasutajaks teha ning siis juba oma kodulehel üksteisega suhtlema hakata. Näiteks võib keegi x-tänavalt y-majast teada anda oma vene keele oskustest ning z-majast ühineb temaga teine vene rahvusest inimene. Samal ajal moodustub samas piirkonnas vene keelt õppida soovivate eestlaste grupp, kes vastastikku venekeelse elanikkonnaga võivad üksteisele kasu tuua. Kuna Joonmeedia peastaap asub just Vana-Lasnamäel, siis oleks huvitav näha, kuidas selline tööriist siin ellu jääks. Kuidas siis ikkagi täpsemalt kõike seda tööle saada, tasub uurida Community Toolsi tegijate käest. 

teksti koostas Siiri

Jun 18, 2010

EESTI KOOSTÖÖ KOGU KEERAS MEIE TULEVIKU PROBLEEMVÕTMEID
Eesti Koostöö Kogu kutsus kokku esinejaid arutlema Eesti võtmeprobleemide üle algaval aastakümnel Nordic Hotel Forumis 17.juunil.Jun 14, 2010

"OTSUSTAVAD NEED, KES VALITSEVAD!"
14. juunil toimus Viru konverentsikeskuses Praxis'e korraldatud avaliku esinemise ja argumenteerimise koolitus ning osaluskohvik noortele-poliitikutele. Kohapeal sai hariduse-, tööhõive-, tervise-, kultuuri-, sotsiaal-, keskkonna-, majanduspoliitika ja riigivalitsemise teemadel ning küsimustes arvamusi-seisukohti jagada.

Jun 2, 2010

ILMA MILLISTE MUDELITETA EI SAA, EI OLE VÕIMALIK, EI TULE VÄLJA: ÜLO VOOGLAID JAGAS MÕTTEID

Ülo Vooglaid ärgitas Telliskivisse kogunenud inimesi kaasa mõtlema, edasi arutlema ja talle teada andma, kui keegi on süsteemides uusi avastusi teinud. Toome siinkohal ära ainult mõned kõige meeldejäävamad õhku visatud küsimused. - Millised tingimused on hädavajalikud, et osaleda otsustamisprotsessis? Kuidas arusaamine tekib ainult erinevate teadmiste ühtsuses? Mismoodi enamus inimesi ainult funktsioneerib, aga osad neist ka arenevad? Miks ei piisa erialasest kompetentsusest, kui mõnes teises valdkonnas teadmised puuduvad? Mida on vaja teada, et üldse osata probleeme näha? Kuidas meil luuakse kasvutingimusi iseseisvaks mõtlemiseks või siis ei tehta seda üldse?

Tegemist oli interaktiivse loenguformaadiga, kus kohale tulnud inimesed said kasutada Joonmeedia "tööriistakasti", et koos paremaid mõtteid üles joonistada. Kohtumine toimus Eesti Kunstiakadeemia lõputööde näituse TASE üritustesarjas.

May 29, 2010

VÄIKE KANDILINE ÜMARLAUD "SAAME SÕPRADEKS: PRESS JA KUNST ÜHES TOAS"
Maikellukese päevade raames toimus (toim: pidi toimuma) Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM, Põhja pst 35) keskustelu kunsti olemusest ja selle tõlgendamise adekvaatsusest.

May 27, 2010

KORRUPTSIOON, KODANIKEÜHENDUSED JA LÄBIPAISTVUS
27. mai 2010.a. kl 12.00-16.00 
Tallinnas Olümpia hotellis toimus konverents ühing Korruptsioonivaba Eesti ning kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku eestvedamisel.
Kodanikeühendustel on suurenev mõju ühiskondlikele protsessidele. Ühendused muutuvad eeskujuks probleemkohtadele osutamisel. Selle kasvava rolli tõttu on olulised kodanikeühenduste maine ja sõltumatus. Eesmärk oli vaadelda ühenduste rolli ühiskonna läbipaistvuse tagamisel ning arutleda põhimõtete üle, mida ühendused ise peaksid järgima, et olla ausad ja sõltumatud.
Joonmeedia tiim tegeles märgupiltide joonistamisega.
Lisaks on võimalik lugeda ka Punktmeedia küsimuskõlasid käsitletud teemadel: punktmeedia.blogspot.com

May 16, 2010

May 12, 2010

May 11, 2010

JOONMEEDIA TEREVISIOONI SAATES KÜLAS
Kui soovid kuulata, kuidas projektist räägiti:


mp3 00:05:30

Või kui soovid järelvaadata Terevisiooni 11.05.2010 saadet, siis kliki:


II PÄEV: MIS SEE ON, MIDA KULTUURIKS NIMETATAKSE?

I PÄEV: MIS SEE ON, MIDA KULTUURIKS NIMETATAKSE?

Joonmeedia joonistab ja kirjutab üles inimeste kultuurikirjeldusi. Nädala jooksul kogunenud kaarte saab näha siin, Joonmeedia kodulehel ja esmaspäevast laupäevani Vabaduse platsil Joonmeedia kontoris. Täiendame kaardikogu iga päev.


May 5, 2010
KUIDAS NÄIDATA EESTI "MILLIST" VÕIMEKUST KOSMOSE VALDKONNAS JA ÜLDISELT?
Tallinnas Swisshotellis toimub 6.-7. mail rahvusvaheline kosmoseala konverents „Space Downstream Services 2010: Kosmose maapealsed teenused riigi, ettevõtluse ja teaduse konkurentsivõime edendamisel”. Vt lisa www.satfuturis.com

KOSMOSEALA KÜSIMUSKÕLAD HELIS