May 27, 2010

KORRUPTSIOON, KODANIKEÜHENDUSED JA LÄBIPAISTVUS
27. mai 2010.a. kl 12.00-16.00 
Tallinnas Olümpia hotellis toimus konverents ühing Korruptsioonivaba Eesti ning kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku eestvedamisel.
Kodanikeühendustel on suurenev mõju ühiskondlikele protsessidele. Ühendused muutuvad eeskujuks probleemkohtadele osutamisel. Selle kasvava rolli tõttu on olulised kodanikeühenduste maine ja sõltumatus. Eesmärk oli vaadelda ühenduste rolli ühiskonna läbipaistvuse tagamisel ning arutleda põhimõtete üle, mida ühendused ise peaksid järgima, et olla ausad ja sõltumatud.
Joonmeedia tiim tegeles märgupiltide joonistamisega.
Lisaks on võimalik lugeda ka Punktmeedia küsimuskõlasid käsitletud teemadel: punktmeedia.blogspot.com