Mar 15, 2010

MILLISED KULTUURID? – JOONMEEDIALE VASTAS MIKKO FRITZE

Külastasime joonmeediaga SA Tallinn 2011 juhti Mikko Fritzet. Saime kuulda, millised on kultuuripealinna juhi olulisemad omadused, milliseid konstruktiivseid kriitikaid võiks palju rohkem olla ning milliseid autoritaarseid hoiakuid võiks palju vähem kohata.


Sissevaade SA Tallinn 2011 kontorisse koos Mikko Fritze kultuurikaardistusega.