Oct 21, 2011

Oct 13, 2011

AKTIIVSENA VANANEMINE MEIS JA MEIE ÜMBER
Joonmeedia kajastab: täiskasvanud õppija nädala raames toimus Grundtvigi päev

13.10.2011 Rotermanni Soolalaos


Seekordsel üritusel aitas ülestäheldusi joonistada ka Tõnis Kenkmaa. Ja meieni jõudsid ka ühe osaleja kaasavisandavad märgupildid.

Joonmeedia tegevust sissejuhatav tutvustus:

Oct 11, 2011

Toimus sotsiaalse ettevõtluse konverents, kus tutvustati sotsiaalseid ettevõtjaid, sotsiaalset ettevõtlust edendavaid organisatsioone ning sotsiaalse ettevõtluse õppekava ülikoolides
11.10.2011 Tallinna Tehnikaülikoolis
Konverentsi korraldas Heateo Sihtasutus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetusel.

Kajastus joonistustena:


Jaan Aps – süütu vanaema luguFotosid konverentsilt:


Oct 4, 2011

Joonmeedia kajastab: Mobiilne noorsootöö riskioludes elavate noortega
4.–5.10.2011 Tallinnas, Kaval-Antsu Talus

Joonistused slaididena:

Seminari avas positiivne näide noorsootööst enesega:


Siiri tutvustab seminari alguses Joonmeedia osa: