Dec 9, 2011

Milliseid kaasamis- ja juhtimis[lugusid] vajame täna? Kuidas visuaalselt edasi anda mõtteid, ideid, ühist tarkust?

Ütleme, et inimesed mäletavad asju [joonistustena]. [Joonistus] loob ruumi. [Joonistus] kannab endast tähendust, tarkust, esitab küsimusi ja julgustab neile vastuseid otsima. Milliseid kaasamis- ja juhtimis[joonistusi] kanname endas meie? Kas need [joonistused] aitavad meid edasi? Või peame endalt julgelt küsima, millistest [joonistustest] on aeg lahti lasta? Milliseid kaasamis- ja juhtimis[joonistusi] vajame täna?

7.-8. detsembril 2011 toimus Ülemiste hotellis kaasava juhtimise koolitus:

mõjusad kaasamis- ja juhtimislood!

+ täname kõiki ennast kaasanud joonistajaid!