Apr 5, 2010

MEIE KOOLI PALVE

Joonmeedia istus ühise laua taga Meie Kooli korraldajatega. Arutelus osalesid Harlis Velk, Eric Katskowski, Tanel Rannala ja Siiri Taimla. Meie Kooli näol on tegemist ideega saada keskkoolinoortelt interaktiivses arutelus mõtteid ja lahendusi, kuidas muuta kool paremaks ja toetada nende ideede elluviimist. Arutelud leiavad aset üle Eesti kõikides osaleda soovivates koolides kodanikupäeval 26.novembril 2010.