Nov 27, 2012

SÜNDMUSE VISUAALNE KOKKUVÕTE & TÖÖTUBA: visualiseerimisvahendid õppetöös

Peutäis näha on enam kui sületäis kuulda.

Tallinna Ülikoolis, 27.11
Programmi Primus koolitus
Õppejõudude koolitus: Visualiseerimisvahendid õppetöös
Koolitaja: Arno BaltinNov 3, 2012

PEER EDUCATION PROGRAMME "LEARNING TO PAY IT FORWARD"

Oru hotellis Tallinnas, 29.10-3.11

Joonmeedia dokumenteeris ja viis läbi töötoa rahvusvahelises koolitusprogrammis "Learning to pay it forward". Koolitusprogrammi eesmärgiks on uurida ja edendada peer education'il põhinevat lähenemist noortevaldkonnas. Antud programmis toetatakse noorte kujunemist noorte projektinõustajateks, käsitledes ja toetades seejuures noortelt noortele lähenemist. Koolitusprogramm ise koosneb kolmest etapist - esimene koolitus Eestis, praktikaperiood oma koduriigis ja analüüsikohtumine Rootsis. Koolitusprogrammi korraldab Euroopa Noored Eesti büroo.


Oct 26, 2012

SEMINARI VISUALISEERIMINE: Radikaalne kuulamine (Kiasma, Helsingi, Soome, 2012)

KIASMAS HELSINGIS, 25.–26.10

Toimus Metanoia Instituudi korraldatud seminar Kiasma tänapäevakunsti muuseumis. Joonistasime soome keeles toimunud sündmuse käiku. Kuna me keelt ei oska, siis oli põnevaks väljakutseks kujutada seda, mida nägime-kuulsime ja tajusime. Alljärgnevalt videokokkuvõte tulemustest ja sündmusest:

Aug 1, 2012

SÜNDMUS: Joonmeedia Tallinna 4. Joonistustriennaali toimkonnas

TALLINNAS JA VIINISTUL, 1.08–25.09

Joonmeedia veedab suve toetades neljandat korda toimuva joonistusfestivali – Tallinna 4. Joonistustriennaal: DIALOOG – toimimist, aidates keerukaid protsesse lihtsamaks muuta ja tööle panna. 2012. aasta augustis ja septembris leiavad selle raames aset joonistuste näitused Tallinnas ja Viinistul ning 24. augustil toimub Kunstihoones seminar.
Tanel haldab joonistustriennaal.blogspot.com ja facebook.com/Joonistustriennaal ametlikke veebikanaleid ning Siiril (vt ka: www.siiritaimla.com) on Joonistustriennaali raames isiknäitus "Töö ja pere" 1Galeriis 16. augustist kuni 9. septembrini.


Joonistustriennaali märguvideo:
Uuri ka JOONISTUSTRIENNAALI sündmuste kava...

Jul 21, 2012

KONVERENTS: Latserikkus – kas tõeline rikkus

Dorpat konverentsikeskuses Tartus, 20–21.07

Kahe konverentsipäeva jooksul püüdsime joonistuspõhiselt käsitleda küsimusi: mida tähendab lasterikkus kaasaja Eesti ja Euroopa ühiskonnas?; kuidas elavad lasterikkad pered?; millised on nende perede rõõmud ja mured?; millised on riiklikud arengud laste ja perede toetamisel Eestis?; milline on lasterikaste perede roll Eesti inimarengus?

Sõna võtsid teiste seas sotsiaalteadlane Marju Lauristin, ÜRO Lapse Õiguste komitee liige Maria Herzcog, majandusteadlane Andres Arrak, poliitikauuringute keskuse PRAXIS töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik Pirjo Turk ning noorukid Eestist ja Lätist.

„Konverentsi eesmärk on eelkõige avardada teadmisi ja arutleda lasterikaste perede heaolu üle kogu Euroopas, kuid peatume lähemalt ka Eesti sotsiaalpoliitilisel olukorral. Lisaks soovime edendada lasterikaste perede ja peredes kasvavate laste võrdseid võimalusi ühiskonnas osalemiseks, mis meie hinnangul praegusel hetkel ei ole tasakaalus,“ ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.


VIDEO KONVERENTSIL JOONISTATUST-TEHTUST:

May 10, 2012

TÖÖTUBA: VISUAALNE MÕTLEMINE JA PRAKTIKA: KUIDAS JOONISTADA MÕJUS PILT

Eesti Kunstiakadeemias, 10.05
koostöös Kairi Birkiga

Korraldasime töötoa visuaalsest mõtlemisest ja praktikast. Vaatasime meetodit tutvustavat video, joonistasime läbi peamised objektid ideede visualiseerimiseks ning proovisime loovustehnika meetodit.

Apr 27, 2012

SEMINAR: Uusimmigrantide hariduse toetamine

Pärnus Strand hotellis, 27.04

Uusimmigrantide hariduse toetamise teemalisel seminaril kohtusid Tartu ja Tallinna ülikooli koolitusgrupid, kus oli kokku umbes 50 õpetajat erinevatest Eesti koolidest.


Joonmeedia andis 'Visuaalne mõtlemine' teemalise loengu ja joonistas keerukat infot lihtsamini arusaadavamaks.

Koolituse teemavaldkonnaga saab põhjalikumalt tutvuda www.teretere.eu


VIDEO-SALVESTUS SEMINARIL JOONISTATUST:

Apr 11, 2012

Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu mõttearenduspäevad

Tallinna Rahvaülikoolis, 10-11.04


Esimesel päeval toimus ajurünnak, et arutada kes ja mis on Eesti Asenduskodu Töötajate Liit ning millises suunas see liikuma peaks. Teisel päeval arutleti lastekodust ja kasuperest ellu astuvat noort toetava tugiisiku rollide üle ja tulemuse mõõtmiseks võimalike mõõdikute väljatöötamise üle.Apr 5, 2012

KOOLITUS: Vabatahtliku koostöö võimalustest

Sagadi mõisas, 4-5.04
Eesti Suuhügienistide Liidu ja Eesti Hambaarstide Liidu terviseedendusliku projekti "Laste Hammaste tervis" koostöövõrgustiku koolitus

Kokku said erineva valdkonna inimesed üle Eesti, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku terviseedendamisega. Kokkusaamine toimus projekti laste hammaste tervis raames. Kahepäevase koolituse eesmärk oli aidata käivitada koostöövõrgustiku käivitamist. Kui esimesel päeval tegeleti mõistete sõnastamisega nagu koostöövõrgustik, missioon, motivatsioon, eesmärk, siis teise päeva lõpuks jõuti konkreetsete tegevuskavadeni.


Mar 14, 2012

Joonmeedia "MEELEAVALDUS" galeriis TANK 14.03-4.04

Vabaduse väljakul, 14.03
näituse avamine
kõndiv galerii kollased korgid õlgadel


Nüüd, mil paljude otsustajate poolt tüütuks peetavad õpetajad on tasasemaks lülitatud, jätkavad Joonmeedia kunstnikud-õpetajad (Siiri Taimla ja Tanel Rannala) meelte avaldustega. Küsime, kas õppetööks suudetakse joonistada parim võimalik palk (nägemus soovitud olukorrast tulevikus) hoolimata poliitilise tahte killustatusest. Või on vaja valitsusse tegelasi, kelle maailmavaadet ja asjadest arusaamist valgustavad kultuurilised tõukejõud, omakasupüüdmatus ja geneetilised kalduvused?


Galerii TANK on eriline selle poolest, et on ehitatud jope sisse. Jope kannab endas kümmet kunstikapslit, korki, mille sees moodustub taieste eksponeerimispind. Sellise ülimalt mobiilse galerii funktsioon on tuua kunst inimeste juurde, avalikku ruumi. Uuri lähemalt galerii TANK koduleheküljelt – kus neid kohata võib.


Toetajad: templitehas.ee, Ott Pilipenko, Marit Mihklepp

20mm diameeteriga kõrgtrüki templid

Jan 13, 2012

TÖÖTUBA: "KAASAV JOONISTAMINE" NOORTEPOLIITIKA SEMINARIL

12.01.2012
Laulasmaa Spa konverentsikeskuses

Joonistamise töötuba toimus  Programm Euroopa Noored raames noorsootöö kvaliteedi arendamisega seoses. Osalesid Euroopa Noored bürootöötajad, seminari teised koolitajad, Euroopa Noored programmi nõukogu esindajad (need, kes otsustavad, millised noorte projektid saavad toetust ja millised mitte) ja infotegevusega töötavad inimesed, kelle ootusteks oli saada seminarilt lisainfot noortepoliitika kohta ja leida seoseid oma töö ja noortepoliitika vahel.