Apr 27, 2012

SEMINAR: Uusimmigrantide hariduse toetamine

Pärnus Strand hotellis, 27.04

Uusimmigrantide hariduse toetamise teemalisel seminaril kohtusid Tartu ja Tallinna ülikooli koolitusgrupid, kus oli kokku umbes 50 õpetajat erinevatest Eesti koolidest.


Joonmeedia andis 'Visuaalne mõtlemine' teemalise loengu ja joonistas keerukat infot lihtsamini arusaadavamaks.

Koolituse teemavaldkonnaga saab põhjalikumalt tutvuda www.teretere.eu


VIDEO-SALVESTUS SEMINARIL JOONISTATUST:

Apr 11, 2012

Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu mõttearenduspäevad

Tallinna Rahvaülikoolis, 10-11.04


Esimesel päeval toimus ajurünnak, et arutada kes ja mis on Eesti Asenduskodu Töötajate Liit ning millises suunas see liikuma peaks. Teisel päeval arutleti lastekodust ja kasuperest ellu astuvat noort toetava tugiisiku rollide üle ja tulemuse mõõtmiseks võimalike mõõdikute väljatöötamise üle.Apr 5, 2012

KOOLITUS: Vabatahtliku koostöö võimalustest

Sagadi mõisas, 4-5.04
Eesti Suuhügienistide Liidu ja Eesti Hambaarstide Liidu terviseedendusliku projekti "Laste Hammaste tervis" koostöövõrgustiku koolitus

Kokku said erineva valdkonna inimesed üle Eesti, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku terviseedendamisega. Kokkusaamine toimus projekti laste hammaste tervis raames. Kahepäevase koolituse eesmärk oli aidata käivitada koostöövõrgustiku käivitamist. Kui esimesel päeval tegeleti mõistete sõnastamisega nagu koostöövõrgustik, missioon, motivatsioon, eesmärk, siis teise päeva lõpuks jõuti konkreetsete tegevuskavadeni.