May 9, 2011

JOONISTUS, KUNSTIHARIDUS JA -OLUKORD: 15 INTERVJUUD

Joonmeedia senisele 12le intervjuule on lisandunud veel 3 intervjuud, mille fookus on liikunud Tartus tegutsevatele kunsti ja -haridusega seotud inimestele. Koos intervjueeritavate asukohaga on Tartu Y-galeriisse kolinud ka ülejäänud 12 intervjuud. Grupiäitus "Harilik" on Y-galeriis avatud 9.maist kuni 5.juunini.

06.05.2011
Skype intervjuu,
RAUNO THOMAS MOSS (edaspidi R),
Siiri Taimla (edaspidi S) ja
Tanel Rannala (edaspidi T)
---

04.05.2011
Skype intervjuu,
INDREK GRIGOR (edaspidi I),
Tanel Rannala (edaspidi T) ja
Siiri Taimla (edaspidi S)
---
5.05.2011,
Skype intervjuu,
RIHO KALL (edaspidi R),
Siiri Taimla (edaspidi S) ja
Tanel Rannala (edaspidi T)
---