Apr 11, 2012

Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu mõttearenduspäevad

Tallinna Rahvaülikoolis, 10-11.04


Esimesel päeval toimus ajurünnak, et arutada kes ja mis on Eesti Asenduskodu Töötajate Liit ning millises suunas see liikuma peaks. Teisel päeval arutleti lastekodust ja kasuperest ellu astuvat noort toetava tugiisiku rollide üle ja tulemuse mõõtmiseks võimalike mõõdikute väljatöötamise üle.