Nov 3, 2012

PEER EDUCATION PROGRAMME "LEARNING TO PAY IT FORWARD"

Oru hotellis Tallinnas, 29.10-3.11

Joonmeedia dokumenteeris ja viis läbi töötoa rahvusvahelises koolitusprogrammis "Learning to pay it forward". Koolitusprogrammi eesmärgiks on uurida ja edendada peer education'il põhinevat lähenemist noortevaldkonnas. Antud programmis toetatakse noorte kujunemist noorte projektinõustajateks, käsitledes ja toetades seejuures noortelt noortele lähenemist. Koolitusprogramm ise koosneb kolmest etapist - esimene koolitus Eestis, praktikaperiood oma koduriigis ja analüüsikohtumine Rootsis. Koolitusprogrammi korraldab Euroopa Noored Eesti büroo.