Apr 10, 2013

SÜNDMUSE VISUAALNE KOKKUVÕTE: LAK-õppe päev 2013 -- Lõimitud aine- ja keeleõpe – Kellele? Miks? Kuidas?

Grand Conference & Spa hotels, 10.04

Sihtgrupp: üliõpilased, õpetajad, õppejõud, haridusasutuste juhid, haridusametnikud, keelekümblusprogrammi partnerid, LAK-õppe võrgustiku liikmed, lapsevanemad jt.