Jan 10, 2014

VISUALISEERIMINE MÕTTEKOJAS HUVITAV KOOL

TALLINNA ÜLIKOOLI BALTI FILMI- JA MEEDIAKOOLIS, 3.01

Joonmeedia visuaalne kokkuvõte algatuse Huvitav Kool mõttekojast. Mõttekoja sihiks oli jõuda koosmeeleni selles, mis iseloomustab huvitavat kooli ning jõuda üheskoos huvitava kooli eesmärgi määratlemiseni. 
Tegemist on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud algatusega.